”Hãy trở thành người giải quyết vấn đề cho xã hội”

Thầy Giản Tư Trung có nói :”Hãy trở thành người giải quyết vấn đề cho xã hội”
Dựa trên 3 cấp độ học: 1-Học để có bằng cấp. 2-Học để có kiến thức. 3-Học để trở thành người giải quyết vấn đề.
Vì xã hội có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nên khi trở thành người giải quyết vấn đề là trở thành người có giá trị cho xã hội, và lúc này xã hội cần bạn.
Mình cũng định vị như vậy khi theo dinh dưỡng, trở thành người giải quyết vấn đề của xã hội liên quan đến lĩnh vực dinh dưỡng trong tầm kiến thức và khả năng của mình. Và ngày càng hoàn thiện mình hơn để có thể chủ động giải quyết thêm nhiều vấn đề hơn.
Từ đó sinh ra một số dịch vụ liên quan đến chăm sóc dinh dưỡng, mình cũng không cần mồi chài ai để bán hàng, mình cung cấp cho bạn giải pháp để giải quyết vấn đề của bạn dựa trên kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế của mình. Và chính mình cũng tự tin vào giải pháp của mình về mặt chuyên môn, phù hợp với bạn và kết quả mà giải pháp đem lại cho bạn.
Mình cũng hay nói, hãy thử hết các cách đi, khi nào hết cách rồi tìm đến em. Trường hợp nào mình nhận là trường hợp mình tự tin có thể giải quyết vấn đề của bạn, còn không mình sẽ giới thiệu đến người có chuyên môn phù hợp.


Mình chỉ giúp được những người mà thật sự muốn giải quyết vấn đề của bản thân, sẵn sàng tương tác và phối hợp để đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Ăn ở nhà hay ăn ngoài, ăn món này món kia. Tất cả không quan trọng bằng sự phối hợp trên từng bữa ăn, vì ta sẽ luôn có cách để hiệu chỉnh.

Contact Me on Zalo