Dinh dưỡng được chia làm 3 nhóm chính

– Dinh dưỡng dự phòng: Phần này nhìn chung sẽ là những phương án truyền thông tổng quát cho cộng đồng kiến thức về ăn uống healthy, các loại thực phẩm và các nguyên tắc trong dinh dưỡng ở góc độ cơ bản, dễ hiểu để có thể áp dụng vào cuộc sống. Phụ thuộc vào mức độ hiểu biết và tìm hiểu mỗi người sẽ có cách vận dụng phù hợp.

– Dinh dưỡng điều trị/can thiệp: Là các trường hợp điều trị bệnh lý trong bệnh viện, các trường hợp có can thiệp dinh dưỡng được tư vấn và xây dựng kế hoạch dinh dưỡng bởi các chuyên gia. Nhóm này thì nằm ở mức độ vận dụng kiến thức chuyên sâu, áp dụng cần cá nhân hóa trên nền tảng bệnh lý, cơ thể và mục tiêu. Mặc dù cũng dựa trên phác đồ chuẩn nhưng một số góc độ sẽ phải tùy biến rất nhiều để phù hợp -> điều này cần kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên sâu nên cần gặp đúng người trong lĩnh vực chuyên môn. Không tự thực hiện.

– Dinh dưỡng sau điều trị: Phụ thuộc vào từng loại can thiệp, có thể ngay sau can thiệp quay trở về cuộc sống bình thường, có nhóm thì cần theo dõi và điều chỉnh một thời gian (ngắn hoặc dài). Nhóm này mix đặc điểm ở cả hai nhóm trên.

Vậy vấn đề đặt ra ở đây là gì?

Hiện tại các thông tin về dinh dưỡng đang được truyền thông bên ngoài cộng đồng, đặc biệt là các mặt báo chủ yếu là kiến thức tổng quát, không có chiều sâu và ở mức dự phòng là chủ yếu. Thậm chí một số trang thì tính xác thực chưa rõ ràng.

Dẫn đến vấn đề một số bạn áp dụng kiến thức đó trong điều trị và dự phòng mà không lắng nghe hay phối hợp cùng bác sĩ/dinh dưỡng viên trong quá trình điều trị. Khó khăn để đạt mục tiêu can thiệp dinh dưỡng.

Chốt câu trong Người giàu nhất thành Babylon, Khi có vấn đề hãy hỏi người giỏi nhất trong lĩnh vực mà mình biết được. Để có góc nhìn tổng quan và định hướng đúng.

BS Trương Công Hậu

Contact Me on Zalo