Còn trẻ, có giấc mơ, lý tưởng thì làm đi. Đừng nghĩ nhiều.

Đường Sài Gòn vì sao mà rõ.

Do đi nhiều, sai nhiều, check map nhiều, có người chỉ đường cho đi. Hồi tự nhiên mọi thứ nó rõ ra. Không thể cứ ngồi mãi trong phòng rồi bảo không biết đường.

Cuộc sống cũng vậy, chẳng khác gì! Không dấn thân, không làm, không học, không có thầy lấy đâu mà khôn ra được. Va chạm càng nhiều, xử lý càng nhiều thì tự nhiên mọi thứ nó rõ. Mãi làm những việc quen thuộc, mãi va chạm với những điều cũ thì hệ quy chiếu vẫn vậy, kinh nghiệm vẫn vậy không thay đổi thì cuộc sống vẫn vậy.

Tối quan trọng trong cuộc sống là tư duy, cần liên tục nuôi dưỡng và phát triển nó. Tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy đa góc nhìn. Có tư duy rồi muốn có kết quả thì cần hành động. Hành động quyết liệt vào LÀM, LÀM, LÀM. vì làm vũ trụ mới thấy và giúp mình được.

Tư duy đúng + làm = kết quả.

Giấc mơ càng lớn thì càng phải làm một cách mạnh mẽ, cuộc đời ngắn tũn biết có làm được hết những điều mình muốn không. Cố hết sức thì sẽ làm được đến đâu? Làm sao để điều mình muốn làm đó sẽ được làm tiếp? Ai sẽ viết tiếp câu chuyện còn lại?

Còn trẻ, có giấc mơ, lý tưởng thì làm đi. Đừng nghĩ nhiều.

BS Trương Công Hậu

Contact Me on Zalo