BIỂN HỌC LÀ MÊNH MÔNG

BIỂN HỌC LÀ MÊNH MÔNG – CÀNG HỌC THẤY CÀNG NGU

Làm rồi mới thấy có quá nhiều thứ phải học. Không biết học bao giờ mới đủ được khoảng trống còn thiếu. Càng học thì thấy phần mình không biết lại càng nhiều. Chỉ có điều mình định hướng đi sâu những mảng nào thôi. Dinh Dưỡng và Kinh tế là 2 mảng mình đã chọn.

Trong lúc vẫn đang cày triển khai công việc cùng các anh chị bên lớp Insight Customer thì khóa học tiếp theo đã bắt đầu. Lần đầu được tham gia một lớp chuyên sâu về CEO, cũng là điều mình trông chờ khá lâu. Vì mảng này mình còn yếu quá.

Khi vào học thì thật là vui vì lớp gần 30 người. Nhưng có 4 người là BS làm bên mảng Y tế. Trong đó đến từ 2 bệnh viện lớn là Chợ Rẫy và Mỹ Đức. Cũng cho thấy sự chuyển dịch cũng như quan tâm đầu tư của BV trong phát triển kinh tế.

Khi đi học thì chuẩn bị gì: thứ nhất một “ly nước rỗng” để sẵn sàng tiếp thu cái mới, thứ hai tinh thần cởi mở sẵng sàng chia sẻ và kết nối với những mối quan hệ mới, thứ ba chuẩn bị bản thuyết trình về công ty, và thứ tư âm thanh, ánh sáng và phụ kiện học tập. Và cuối cùng đang cần chuẩn bị thêm độ đẹp trai để kết nối.

Khởi nghiệp cũng có nhiều đều hay nhưng mình thấy để bước chân vào khởi nghiệp thì phải có tinh thần chiến đấu, sẵn sàng làm việc bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Tinh thần học tập, học hết mình. Tinh thần chia sẻ và đóng góp cho cái chung. Đặc biệt cần những người dẫn dắt mạnh mẽ và nhiều kinh nghiệm.

Album chia sẻ những tâm sự trong quá trình khởi nghiệp. Để lam tỏa và tìm kiếm sự đồng cảm.

BS Trương Công Hậu

Contact Me on Zalo