Giảm béo cùng Bác Sĩ
coach dinh dưỡng cùng bác sĩ Trương Công Hậu
thực đơn giảm béo
Thực phẩm chọn lọc bởi bs Trương Công Hậu
tiktok bs trương công hậu
youtube bs truong cong hau

KIẾN THỨC MỚI

VIDEO

VỀ CHÚNG TÔI

Luôn nhắc nhở bản thân đặt chữ tâm lên hàng đầu trong cuộc sống, công việc và các mối quan hệ. Muốn đưa nét Đạo và Đời vào cuộc sống

Sống theo tinh thần Lifelong learning – học tập suốt đời.
Thực học, thực làm, thực giá trị.

Dám làm, dám sống hết mình với điều bản thân cho là đúng. Chỉ cần không vi phạm: Pháp luật, đạo đức và lương tâm.

Chọn dinh dưỡng là chuyên môn sâu nhất và là con đường mình sẽ đi cả đời. Dinh dưỡng giảm béo, thể thao, thuần tự nhiên. Mong muốn góp phần cho việc phát triển nền dinh dưỡng Việt Nam.
Thích nông nghiệp theo hướng sạch và bền vững. Mong muốn đóng góp cho sự phát triển nền nông nghiệp Việt Nam thông qua nông sản và sản phẩm từ nông nghiệp.
Khởi nghiệm để thực hiện những giấc mơ và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc.
Kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội.
Luôn nhắc nhở bản thân đặt chữ tâm lên hàng đầu trong cuộc sống, công việc và các mối quan hệ. Muốn đưa nét Đạo và Đời vào cuộc sống
Sống theo tinh thần Lifelong learning – học tập suốt đời.
Thực học, thực làm, thực giá trị.
Dám làm, dám sống hết mình với điều bản thân cho là đúng. Chỉ cần không vi phạm: Pháp luật, đạo đức và lương tâm.
Chọn dinh dưỡng là chuyên môn sâu nhất và là con đường mình sẽ đi cả đời. Dinh dưỡng giảm béo, thể thao, thuần tự nhiên. Mong muốn góp phần cho việc phát triển nền dinh dưỡng Việt Nam.
Thích nông nghiệp theo hướng sạch và bền vững. Mong muốn đóng góp cho sự phát triển nền nông nghiệp Việt Nam thông qua nông sản và sản phẩm từ nông nghiệp.
Khởi nghiệm để thực hiện những giấc mơ và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc.
Kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội.

MÔ HÌNH THAM GIA XÂY DỰNG

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

Những chương trình, sự kiện đã tham gia

CLICK NGAY: SẢN PHẨM DỊCH VỤ